Kontrollutvalg Fjell IKS (Konfjell)

Telefon: 908 15 168
E-post: tb@kontrollutvalgfjell.no
Org.nr.: 988 019 917

Adresse:
Kontrollutvalg Fjell IKS,
Kommunehuset, Rytrøa 14

2550 Os i Ø

Om Kontrollutvalg Fjell IKS

Kontrollutvalg Fjell er et interkommunalt selskap som utfører sekretariatstjenester til kontrollutvalgene i eierkommunene Alvdal, Folldal, Tolga og Os i Innlandet fylke og Røros, Holtålen, Oppdal og Rennebu i Trøndelag. I tillegg utfører selskapet sekretariatstjenester til Tynset kommunes kontrollutvalg.

Kontrollutvalg Fjell IKS ledes av et representantskap, bestående av ordførerne i de 8 eierkommunene.

Leder for representantskapet velges er ordfører Runa Finborud, Os kommune.
Nestleder er ordfører Geir Arild Espnes, Oppdal kommune.

Her er vår personvernerklæring.

Styret

Styret i Kontrollutvalg Fjell IKS består i perioden 2015-2019 av flg.:

Leder: Svein Ola Nygjelten, Tolga
Nestleder: Liv Gjermundshaug Thoresen, Alvdal
Medlem: Eli Larsen, Folldal
Medlem: Rune J. Skjolden. Rennebu
Medlem: Ragnhild Aashaug

Varamedlemmer:

1. Olav Halvor Megård, Holtålen
2. Sofie Gjesdahl Noach, Røros
3. Torstein Mestvedthagen, Os
4. Ingvild Vikan, Oppdal

 

Ansatte

Torill Bakken

Daglig leder
Telefon: 908 15 168
E-post: tb@kontrollutvalgfjell.no

Ragnhild Aashaug

Rådgiver
Telefon: 970 40 929
E-post: ra@kontrollutvalgfjell.no