Kontrollutvalget TYNSET KOMMUNE

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2021 (vis/skjul møter)

15.11.2021
Vis dokumenter
06.09.2021
Vis dokumenter
21.06.2021
Vis dokumenter
15.06.2021
Vis dokumenter
20.04.2021
Vis dokumenter
22.02.2021
Vis dokumenter

2020 (vis/skjul møter)

2019 (vis/skjul møter)

2018 (vis/skjul møter)

2017 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Bjørn Tore Grutle, leder
Siri J. Strømmevold, nestleder
Randi Aas
Atle Fiskvik
Kristin Siksjø

Varamedlemmer:
1. vara Einar Røe
2. vara Rune Storli
3.vara Marie Kristine Lorentzen
4. vara Terje Hylen
5. vara Runhild Dammen

Oppdragsansvarlig sekretær:
Ragnhild Aashaug

Regnskapsrevisor:
KPMG AS
Øvrige revisjonstjenester:
BDO

Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020 - 2024, inkludert risiko og vesentlighetsvurdering
Årsplan 2021
Årsmelding for 2020