Kontrollutvalget TYNSET KOMMUNE

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2021 (vis/skjul møter)

15.11.2021
Vis dokumenter
06.09.2021
Vis dokumenter
21.06.2021
Vis dokumenter
15.06.2021
Vis dokumenter
20.04.2021
Vis dokumenter
22.02.2021
Vis dokumenter

2020 (vis/skjul møter)

2019 (vis/skjul møter)

2018 (vis/skjul møter)

2017 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Marit Motrøen, leder
Bjørn Tore Grutle, nestleder
Randi Aas
Siri Strømmevold
Atle Fiskvik

Varamedlemmer:
Rune Storli, vara for Motrøen
Kristin Siksjø, vara for Grutle
Marie Kristine Lorentzen, vara for Aas
Einar Røe, vare for Strømmevold
Terje Hylen, vara for Fiskvik

Oppdragsansvarlig sekretær:
Ragnhild Aashaug

Regnskapsrevisor:
KPMG AS
Øvrige revisjonstjenester:
BDO

Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020 - 2024, inkludert risiko og vesentlighetsvurdering
Årsplan 2021
Årsmelding for 2020