Kontrollutvalget TOLGA KOMMUNE

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2021 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
06.12.2021
Vis dokumenter
04.10.2021
Vis dokumenter
07.06.2021
Vis dokumenter
26.04.2021
Vis dokumenter
15.02.2021
Vis dokumenter

2020 (vis/skjul møter)

2019 (vis/skjul møter)

2018 (vis/skjul møter)

2017 (vis/skjul møter)

2014 (vis/skjul møter)

2016 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Leder:             Audun Holte
Nestleder:      Toril Eva Steien
Medlem:        Heidi Øien
Medlem:        Per Gunnar Bakken
Medlem:        Trond Peder Carlsen

 

Varamedlem: Embret Rønning
Varamedlem: Mari Lise Bakken
Varamedlem: Anne Lise Lysgård

Oppdragsansvarlig sekretær:
Torill Bakken

 

Kontrollutvalgets årsmelding for 2020
Plan for eierskapskontroll 2020-2024
Helhetlig risiko- og vesentlighetsanalyse 2019
Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024
Årsplan 2021 for Tolga kontrollutvalg