Kontrollutvalget TOLGA KOMMUNE

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2022 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
05.12.2022
Vis dokumenter
03.10.2022
Vis dokumenter
08.06.2022
Vis dokumenter
25.04.2022
Vis dokumenter
21.02.2022
Vis dokumenter

2021 (vis/skjul møter)

2020 (vis/skjul møter)

2019 (vis/skjul møter)

2018 (vis/skjul møter)

2017 (vis/skjul møter)

2014 (vis/skjul møter)

2016 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Leder:             Audun Holte
Nestleder:      Toril Eva Steien
Medlem:        Heidi Øien
Medlem:        Per Gunnar Bakken
Medlem:        Trond Peder Carlsen

 

Varamedlem: Embret Rønning
Varamedlem: Mari Lise Bakken
Varamedlem: Anne Lise Lysgård

Oppdragsansvarlig sekretær:
Torill Bakken

 

Plan for eierskapskontroll 2020-2024
Helhetlig risiko- og vesentlighetsanalyse 2019
Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024
Årsplan 2022 for Tolga kontrollutvalg
Årsmelding 2021