Kontrollutvalget RØROS KOMMUNE

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2022 (vis/skjul møter)

22.11.2022
Vis dokumenter
20.09.2022
Vis dokumenter
10.05.2022
Vis dokumenter
15.03.2022
Vis dokumenter
25.01.2022
Vis dokumenter

2021 (vis/skjul møter)

2020 (vis/skjul møter)

2019 (vis/skjul møter)

2018 (vis/skjul møter)

2017 (vis/skjul møter)

2016 (vis/skjul møter)

2015 (vis/skjul møter)

2014 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Ole Jørgen Kjellmark, leder (H)
John Helge Andersen, nestleder (Ap)
Ruth Helen Haugen, medlem (Sp)
Inga Ryen Evavold, medlem  (Ap) – Fritak fra 03.02.22
Thorleif Thorsen, medlem (Sv)

Varamedlemmer:
1.vara H Mona Waldahl Slettum
2. vara H Trond Helge Dalsegg
1. vara AP Einar Aasen
2. vara AP Eva Nordfjell
3. vara AP Rune Mortensen
4. vara AP Aud Saur
1.vara SP/V Jan Kurås
1.vara SV Signe Johanne Nordermoen
2.vara SV Åse Juveli Berg
3.vara SV Gunnar Berg

 

Oppdragsansvarlig sekretær:
Torill Bakken

Helhetlig risiko- og vesentlighetsanalyse 2020-2024
Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024
Plan for eierskapskontroll 2020-2024
Årsmelding 2021 Røros kontrollutvalg
Årsplan 2022 for Røros kontrollutvalg