Kontrollutvalget RENNEBU KOMMUNE

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2023 (vis/skjul møter)

2022 (vis/skjul møter)

09.11.2022
Vis dokumenter
21.09.2022
Vis dokumenter
03.05.2022
Vis dokumenter
16.03.2022
Vis dokumenter
26.01.2022
Vis dokumenter

2021 (vis/skjul møter)

2020 (vis/skjul møter)

2019 (vis/skjul møter)

2018 (vis/skjul møter)

2017 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:

  • Leder: Olav Aasmyr, Sp
  • Nestleder: Ola Torgeir Lånke, KrF
  • Medlem: Arve Withbro, Ap
  • Medlem: Anne Karin Nyberg, H
  • Medlem: Sigrid Svahaug, Sp

 

Varamedlemmer:

1.vara SP: Odd Roger Eggan
2.vara SP: Arnhild Gorsetbakk
1.vara KrF: Stig Kristiansen
1.vara Ap: Inger Helene Havdal
1.vara H: Ove Einar Drugudal

Oppdragsansvarlig sekretær:
Ragnhild Aashaug

Revisor:
Revisjon Midt-Norge SA

Revisors risiko- og vesentlighetsvurdering pr 31.12.2019
Plan for forvaltningsrevisjon 2020 - 2024
Plan for eierskapskontroll 2020 - 2024
Årsplan 2022
Årsmelding 2021