Kontrollutvalget OS KOMMUNE

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2021 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
17.11.2021
Vis dokumenter
15.09.2021
Vis dokumenter
09.06.2021
Vis dokumenter
28.04.2021
Vis dokumenter
24.02.2021
Vis dokumenter

2020 (vis/skjul møter)

2019 (vis/skjul møter)

2018 (vis/skjul møter)

2017 (vis/skjul møter)

2014 (vis/skjul møter)

2016 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Leder             : Arne Grue (Ap)

Nestleder     : Live Mestvedthagen Ryen(Sp/Krf)

Medlem        : Gerd Rise (Sp/Krf)

Medlem        : Steinar Simensen(Sp/KrF)

Medlem        : Aagje Wesselius (SV)

Medlem          : Kai Inge Trøan (Ap)

Varamedlem 1 SP/KrF: Egil Ryen

varamedlem 2 Sp/Krf  : Birgit Wikan Berg

Varamedlem 1 AP          : Mona Østgårdstrøen

Varamedlem 2 Ap          : Maren Bakos

Varamedlem 1 SV      :Kjell Ivar Lundkvist

  

Oppdragsansvarlig sekretær:
Torill Bakken

Helhetlig risiko og vesentlighetsanalyse 2020
Plan for eierskapskontroll 2020-2024
Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024
Årsplan 2021