Kontrollutvalget OPPDAL KOMMUNE

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2021 (vis/skjul møter)

29.11.2021
Vis dokumenter
27.09.2021
Vis dokumenter
14.06.2021
Vis dokumenter
19.04.2021
Vis dokumenter
01.02.2021
Vis dokumenter

2020 (vis/skjul møter)

2019 (vis/skjul møter)

2018 (vis/skjul møter)

2017 (vis/skjul møter)

2016 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Leder: Ketil Jacobsen, H/AP/MGD
Nestleder: Arnt Nerhoel, SP/V/KrF/SV
Medlem: Inger Lise Toftaker, SP/V/KrF/SV
Medlem: Ola Tor Vagnildhaug, SP/V/KrF/SV
Medlem: Monica Flor, H/AP/MGD

Varamedlemmer for H/AP/MGD:
1. Torbjørn Mikkelsen
2. Erik Skjøtskift
3. Ingrid Sylthe Viken
4. Lisbeth Synnes Mellemseter

Varamedlemmer for SP/V/KrF/SV:
1. Bjørg Marit Sæteren
2. Magnus Grøtan Heggstad
3. Liv Ulvund Bjørgum
4. Haftor Skjelstad
5. Ingrid Mellem

 

Kommunestyret i Oppdal vedtok den 10.desember 2020 i sak PS 20/132 at kontrollutvalget kan gjennomføre digitale møter i henhold til kommuneloven § 11-7.
Saker som i henhold til kommuneloven § 11-5, annet ledd, skal behandles for lukkede dører, kan ikke behandles i et digitalt møte.

 

Oppdragsansvarlig sekretær:
Ragnhild Aashaug

Revisor:
Revisjon Midt-Norge SA

Revisors risiko- og vesentlighetsvurdering pr 31.12.2019
Årsplan 2021
Plan for forvaltningsrevisjon 2020 - 2024
Plan for eierskapskontroll 2020 - 2024
Årsmelding 2020