Kontrollutvalget HOLTÅLEN KOMMUNE

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2021 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
25.11.2021
Vis dokumenter
09.09.2021
Vis dokumenter
25.06.2021
Vis dokumenter
03.05.2021
Vis dokumenter
25.03.2021
Vis dokumenter
28.01.2021
Vis dokumenter

2020 (vis/skjul møter)

2019 (vis/skjul møter)

2018 (vis/skjul møter)

2017 (vis/skjul møter)

2016 (vis/skjul møter)

2014 (vis/skjul møter)

2015 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Ann Elisabeth Hansvoll, leder
Annie Tamlag, nestleder
Torild Løvdal
Ole Anders Holden
Jan Moen

Varamedlemmer:
John Lars Skjefte, 1. vara Ap
Morten Ingebrigtsvoll, 2.vara Ap
Anders Brennås, vara for Sp
Hanne Døhl,  vara for FrHo

Oppdragsansvarlig sekretær:

Torill Bakken

Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024
Plan for eierskapskontroll 2020-2024
Årsplan for 2021
Helhetlig risiko og vesentlighetsanalyse 2020-2024
Årsmelding 2020