Kontrollutvalget FOLLDAL KOMMUNE

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2023 (vis/skjul møter)

2022 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
30.11.2022
Vis dokumenter
05.10.2022
Vis dokumenter
11.05.2022
Vis dokumenter
06.04.2022
Vis dokumenter
17.02.2022
Vis dokumenter

2021 (vis/skjul møter)

2020 (vis/skjul møter)

2019 (vis/skjul møter)

2018 (vis/skjul møter)

2017 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:

  • Odd Hallgeir Øien (SL), leder
  • Kolbjørn Kjøllmoen (SP), nestleder
  • Grete Skukkestad (Ap), medlem
  • Brit Kværness (Samlingslista), medlem
  • Bård Høisen Lohn (Sp), medlem

Varamedlemmer:

  • 1.vara Samlingslista: Frode Brendryen
  • 2.vara Samlingslista: Ellen Grete Kroken
  • 1. vara Sp: Jon Olav Ryen
  • 2.vara Sp: Eva Stuedal
  • 1.vara Ap: Rolf Ulsletten

Oppdragsansvarlig sekretær:
Ragnhild Aashaug

Revisor:
Revisjon Midt-Norge SA

Revisors risiko- og vesentlighetsvurdering pr 16.09.2020
Plan for forvaltningsrevisjon 2020 - 2024
Plan for eierskapskontroll 2020 - 2024
Årsplan for 2022
Årsmelding for 2021