Kontrollutvalget ALVDAL KOMMUNE

 

 

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2021 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
07.12.2021
Vis dokumenter
05.10.2021
Vis dokumenter
08.06.2021
Vis dokumenter
04.05.2021
Vis dokumenter
02.02.2021
Vis dokumenter

2020 (vis/skjul møter)

2019 (vis/skjul møter)

2018 (vis/skjul møter)

2017 (vis/skjul møter)

2014 (vis/skjul møter)

2015 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:

  • Ola Eggset, leder
  • Wenke Furuli, nestleder
  • Sigmund Kveberg Paaske, medlem
  • Tor Eggestad, medlem
  • Anita Midtun

 

Varamedlemmer:

  • 1. vara Vigdis Vestby
  • 2. vara Rolf Langen
  • 3. vara Ivar Oddlien
  • 4. vara Per Nyrønning
  • 5. vara Kari Ann Kristiansen

Oppdragsansvarlig sekretær:
Torill Bakken

Plan for eierskapskontroll 2020-2024
Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024
Årsplan 2021 for Alvdal kontrollutvalg
Årsmelding 2020 for Alvdal kontrollutvalg
Helhetlig risiko- og vesentlighetsanalyse 2020-2024