Kontrollutvalget ALVDAL KOMMUNE

 

 

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2022 (vis/skjul møter)

06.12.2022
Vis dokumenter
11.10.2022
Vis dokumenter
06.09.2022
Vis dokumenter
26.04.2022
Vis dokumenter
08.02.2022
Vis dokumenter

2021 (vis/skjul møter)

2020 (vis/skjul møter)

2019 (vis/skjul møter)

2018 (vis/skjul møter)

2017 (vis/skjul møter)

2014 (vis/skjul møter)

2015 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:

  • Ola Eggset, leder
  • Wenke Furuli, nestleder
  • Sigmund Kveberg Paaske, medlem
  • Tor Eggestad, medlem
  • Anita Midtun

 

Varamedlemmer:

  • 1. vara Vigdis Vestby
  • 2. vara Rolf Langen
  • 3. vara Ivar Oddlien
  • 4. vara Per Nyrønning
  • 5. vara Kari Ann Kristiansen

Oppdragsansvarlig sekretær:
Torill Bakken

Plan for eierskapskontroll 2020-2024
Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024
Årsplan 2022 for Alvdal kontrollutvalg
Årsmelding 2021 for Alvdal kontrollutvalg
Helhetlig risiko- og vesentlighetsanalyse 2020-2024