Aktuelt

 

Siste nytt

Virkninger av koronapandemien:
Kontrollutvalgene gjennomfører nå møtene som fysiske møter, men med muligheter for å delta på møtet via Teams ved behov.

Dette vil være aktuelt for personer i risikogruppen og de som av andre årsaker ikke kan/bør delta fysisk.  Publikum oppfordres til å benytte Teams slik at vi har god kontroll på antall deltakere.

Situasjonen vurderes fortløpende.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har igjen gitt midlertidig tillatelse til fjernmøter for kontrollutvalgene i en egen forskrift.

 

 

 

 

Møteplan 2021

Dokumentasjon fra NKRF`s kontrollutvalgskonferanse i 2019

Dokumentasjon fra FKT`s fagkonferanse i 2019

Dokumentasjon NKRF´s kontrollutvalgskonferanse 2020

FKT`s fagkonferanse 2020 – AVLYST

Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) – siste nytt