Velg kontrollutvalg:

Fagdag for Kontrollutvalg Fjell sine kommuner onsdag 8.september på Røros

Kontrollutvalg Fjell gjennomfører en fagdag den 8.september på Bergstaden Hotell slik at kontrollutvalgene og ansatte i kommunene skal bli bedre kjent med kontrollutvalgets oppgaver. Målet er skape inspirasjon, litt større innsikt og en erfaringsutveksling om kontrollutvalgsarbeidet. Det deltar medlemmer fra kontrollutvalgene i alle kommunene, og mange av kommunedirektørene i kommunene vil også delta.

Av innledere så er vi så heldige å ha blant annet Riksrevisor Per Kristian Foss, Tor Arne Stubbe fra Revisjon Midt-Norge og Bjørn Bråthen fra NKRF

For program se lenken: Program dagsamling 08092021

 

Hvordan påvirker koronaepidemien sekretariat og kontrollutvalg

I lys av situasjonen med spredning av koronaviruset, følger Kontrollutvalg Fjell IKS rådene fra nasjonale myndigheter med flere.

Dette medfører bruk av hjemmekontor og minst mulig reising i forbindelse med jobb. Møteaktivitet i form av fysiske møter kan erstattes med telefonmøter eller møter via Teams.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har igjen gitt midlertidig tillatelse til fjernmøter i egen forskrift. Publikum kan lytte til fjernmøtene, og framgangsmåten publiseres i forbindelse med hvert enkelt møte.

Innføring av hjemmekontor medfører ikke særlige problemer for oss, og vi jobber som normalt. Vi kan kontaktes på telefon eller epost.

 

Offentlige møter under koronasituasjonen

Mange av våre møter vil i den nærmeste tida bli digitale, og vil bli avholdt i Microsoft Teams. Det vil bety endrede vilkår også for eventuelle tilhørere.

Dersom du ønsker å være til stede som tilhører på et av disse møtene, kan du sende en beskjed til oss via tb@kontrollutvalgfjell.no. Vi vil sende deg en link slik at du kan delta på møtet som tilhører.

For å se om et møte er på nettet, sjekk «møtested» under innkallingen for det enkelte møtet. Dersom det her står «Fjernmøte» er dette et digitalt møte.