Kontrollutvalg Fjell IKS (Konfjell)

Telefon: 908 15 168
E-post: tb@kontrollutvalgfjell.no
Org.nr.: 988 019 917

Adresse:
Kontrollutvalg Fjell IKS,
Kommunehuset, Rytrøa 14

2550 Os i Ø

Om Kontrollutvalg Fjell IKS

Kontrollutvalg Fjell er et interkommunalt selskap som utfører sekretariatstjenester til kontrollutvalgene i eierkommunene Alvdal, Folldal, Tolga og Os i Hedmark fylke og Røros, Holtålen, Oppdal og Rennebu i Sør-Trøndelag. I tillegg utfører selskapet sekretariatstjenester til Tynset kommunes kontrollutvalg.

Kontrollutvalg Fjell IKS ledes av et representantskap, bestående av ordførerne i de 8 eierkommunene.

Leder for representantskapet er ordfører Hans Vintervold, Røros.
Nestleder er ordfører Ragnhild Aashaug, Tolga

Styret

Styret i Kontrollutvalg Fjell IKS består i perioden 2015-2019 av flg.:

Leder: Svein Ola Nygjelten, Tolga
Nestleder: Marit T. Sugaren, Rennebu
Medlem: Irene Tronslien, Alvdal
Medlem: Bjørnar Ingebrigtsvoll
Medlem: Velges blant selskapets ansatte

Varamedlemmer:

1. Eli Larsen, Folldal
2. Lillian Bendos, Holtålen
3. Kai Inge Trøan, Os
4. Arve Withbro, Rennebu

 

Ansatte

Torill Bakken

Daglig leder
Telefon: 908 15 168
E-post: tb@kontrollutvalgfjell.no

Norvald Veland

Rådgiver
Telefon: 450 11 047
E-post: nv@kontrollutvalgfjell.no