Kontrollutvalget TYNSET KOMMUNE

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2018 (vis/skjul møter)

10.12.2018
Vis dokumenter
27.08.2018
Vis dokumenter
07.06.2018
Vis dokumenter
07.05.2018
Vis dokumenter
22.02.2018
Vis dokumenter

2017 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Odd Eirik Resell, leder
Atle Fiskvik, nestleder
Marit Motrøen
Ketil Leteng
Signe Marit Lium

Varamedlemmer:
Kamilla Jakubecz, vara for O.E. Resell
Thomas Svee, vara for Atle Fiskvik
Rune Storli, vara for M. Motrøen
Nils P. Hagen, vare for Ketil Leteng
Terje Hylen, vara for S.M. Lium

Oppdragsansvarlig sekretær:
Norvald Veland

Kontrollutvalgets årsmelding 2016
Overordnet analyse Forvaltningsrevisjon 2016 - 2019
Overordnet analys Plan for selskapskontroll 2016 - 2019