Kontrollutvalget TYNSET KOMMUNE

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2020 (vis/skjul møter)

07.12.2020
Vis dokumenter
02.11.2020
Vis dokumenter
12.10.2020
Vis dokumenter
07.09.2020
Vis dokumenter
18.08.2020
Vis dokumenter
04.05.2020
Vis dokumenter
31.03.2020
Vis dokumenter
17.02.2020
Vis dokumenter

2019 (vis/skjul møter)

2018 (vis/skjul møter)

2017 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Marit Motrøen, leder
Bjørn Tore Grutle, nestleder
Randi Aas
Siri Strømmevold
Atle Fiskvik

Varamedlemmer:
Rune Storli, vara for Motrøen
Kristin Siksjø, vara for Grutle
Marie Kristine Lorentzen, vara for Aas
Einar Røe, vare for Strømmevold
Terje Hylen, vara for Fiskvik

Oppdragsansvarlig sekretær:
Ragnhild Aashaug

Revisor:
KPMG AS

Årsplan 2020
Årsmelding 2019
Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020 - 2024, inkludert risiko og vesentlighetsvurdering