Kontrollutvalget TYNSET KOMMUNE

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2020 (vis/skjul møter)

15.06.2020
Vis dokumenter
04.05.2020
Vis dokumenter
17.02.2020
Vis dokumenter

2019 (vis/skjul møter)

2018 (vis/skjul møter)

2017 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Marit Motrøen, leder
Bjørn Tore Grutle, nestleder
Randi Aas
Siri Strømmevold
Atle Fiskvik

Varamedlemmer:
Rune Storli, vara for Motrøen
Kristin Siksjø, vara for Grutle
Nils P. Hagen, vara for Aas
Einar Røe, vare for Strømmevold
Terje Hylen, vara for Fiskvik

Oppdragsansvarlig sekretær:
Norvald Veland

Kontrollutvalgets årsmelding 2016
Overordnet analyse Forvaltningsrevisjon 2016 - 2019
Overordnet analys Plan for selskapskontroll 2016 - 2019
Årsplan 2020