Kontrollutvalget TYNSET KOMMUNE

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2019 (vis/skjul møter)

25.11.2019
Vis dokumenter
02.09.2019
Vis dokumenter
11.06.2019
Vis dokumenter
25.04.2019
Vis dokumenter
21.02.2019
Vis dokumenter

2018 (vis/skjul møter)

2017 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Marit Motrøen, leder
Bjørn Tore Grutle, nestleder
Randi Aas
Siri Strømmevold
Atle Fiskvik

Varamedlemmer:
Rune Storli, vara for Motrøen
Kristin Siksjø, vara for Grutle
Nils P. Hagen, vara for Aas
Einar Røe, vare for Strømmevold
Terje Hylen, vara for Fiskvik

Oppdragsansvarlig sekretær:
Norvald Veland

Kontrollutvalgets årsmelding 2016
Overordnet analyse Forvaltningsrevisjon 2016 - 2019
Overordnet analys Plan for selskapskontroll 2016 - 2019
Årsplan 2020