Kontrollutvalget TOLGA KOMMUNE

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2018 (vis/skjul møter)

07.06.2018
Vis dokumenter
26.04.2018
Vis dokumenter
15.02.2018
Vis dokumenter

2017 (vis/skjul møter)

2014 (vis/skjul møter)

2016 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Leder:             Marit Gilleberg
Nestleder:       Audun Holte
Medlem:         Anne Buttingsrud
Medlem:         Toril Eva Steien
Medlem:         Per Gunnar Bakken

 

Varamedlem: Embret Rønning
Varamedlem: Astrid Alice Haug
Varamedlem: Anne Lise Lysgård

Oppdragsansvarlig sekretær:
Torill Bakken

 

Kontrollutvalgets årsmelding for 2016
Plan for selskapskontroll 2016-2019
Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjone 2016-2019