Kontrollutvalget TOLGA KOMMUNE

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2019 (vis/skjul møter)

18.11.2019
Vis dokumenter
16.09.2019
Vis dokumenter
06.06.2019
Vis dokumenter
25.04.2019
Vis dokumenter
21.03.2019
Vis dokumenter
18.02.2019
Vis dokumenter

2018 (vis/skjul møter)

2017 (vis/skjul møter)

2014 (vis/skjul møter)

2016 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Leder:             Audun Holte
Nestleder:      Marit Gilleberg
Medlem:        Heidi Øien
Medlem:         Toril Eva Steien
Medlem:        Trond Peder Carlsen

 

Varamedlem: Embret Rønning
Varamedlem: Per Gunnar Bakken
Varamedlem: Anne Lise Lysgård

Oppdragsansvarlig sekretær:
Torill Bakken

 

Kontrollutvalgets årsmelding for 2016
Plan for selskapskontroll 2016-2019
Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjone 2016-2019
Årsmelding 2018 Tolga kontrollutvalg
Årsplan 2020 for Tolga kontrollutvalg