Kontrollutvalget TOLGA KOMMUNE

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2020 (vis/skjul møter)

14.12.2020
Vis dokumenter
05.10.2020
Vis dokumenter
17.06.2020
Vis dokumenter
20.04.2020
Vis dokumenter
24.02.2020
Vis dokumenter

2019 (vis/skjul møter)

2018 (vis/skjul møter)

2017 (vis/skjul møter)

2014 (vis/skjul møter)

2016 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Leder:             Audun Holte
Nestleder:      Marit Gilleberg
Medlem:        Heidi Øien
Medlem:         Toril Eva Steien
Medlem:        Trond Peder Carlsen

 

Varamedlem: Embret Rønning
Varamedlem: Per Gunnar Bakken
Varamedlem: Anne Lise Lysgård

Oppdragsansvarlig sekretær:
Torill Bakken

 

Kontrollutvalgets årsmelding for 2016
Plan for selskapskontroll 2016-2019
Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjone 2016-2019
Årsmelding 2018 Tolga kontrollutvalg
Årsplan 2020 for Tolga kontrollutvalg