Kontrollutvalget RØROS KOMMUNE

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2020 (vis/skjul møter)

24.11.2020
Vis dokumenter
29.09.2020
Vis dokumenter
09.06.2020
Vis dokumenter
07.05.2020
Vis dokumenter
31.03.2020
Vis dokumenter
17.03.2020
Vis dokumenter
11.02.2020
Vis dokumenter

2019 (vis/skjul møter)

2018 (vis/skjul møter)

2017 (vis/skjul møter)

2016 (vis/skjul møter)

2015 (vis/skjul møter)

2014 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Ole Jørgen Kjellmark, leder (H)
John Helge Andersen, nestleder (Ap)
Signy Thorsvoll, medlem (Sp)
Inga Ryen Evavold, medlem (Ap)                                                                                                                                                                                                                                                                                           Thorleif Thorsen, medlem (Sv)

 

Varamedlemmer:
Einar Aasen, vara for Andersen
Eva Nordfjell, vara for Evavold
Signe Johanne Nordermoen, vara for Thorsen
Jan Kurås, vara for Thorsvoll,
Mona Waldahl Slettum, vara for Kjellmark

 

Oppdragsansvarlig sekretær:
Torill Bakken

Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019
Plan for selskapskontroll 2016-2019
Årsmelding 2018 Røros kontrollutvalg
Årsplan 2020 for Røros kontrollutvalg