Kontrollutvalget RØROS KOMMUNE

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2018 (vis/skjul møter)

27.11.2018
Vis dokumenter
25.09.2018
Vis dokumenter
08.05.2018
Vis dokumenter
10.04.2018
Vis dokumenter
31.01.2018
Vis dokumenter

2017 (vis/skjul møter)

2016 (vis/skjul møter)

2015 (vis/skjul møter)

2014 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Ole Jørgen Kjellmark, leder
John Helge Andersen, nestleder
Liv Marit Bekkos
Åse Berg
Aage Aas

 

Varamedlemmer:
Willy Aune, 1. vara for Kjellmark og Aas
Elisabeth Tamnes, 2. vara for Kjellmark og Aas
Aud Saur, 1. vara for Andersen, Bekkos og Berg
Bjørnar Ingebrigtsvoll, 2. vara for Andersen, Bekkos og Berg
Helen Blind Brandsfjell, 3. vara for Andersen, Bekkos og Berg

Oppdragsansvarlig sekretær:
Torill Bakken

Kontrollutvalgets årsmelding for 2016
Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019
Plan for selskapskontroll 2016-2019