Kontrollutvalget RENNEBU KOMMUNE

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2020 (vis/skjul møter)

11.11.2020
Vis dokumenter
09.09.2020
Vis dokumenter
06.05.2020
Vis dokumenter
18.03.2020
Vis dokumenter
22.01.2020
Vis dokumenter

2019 (vis/skjul møter)

2018 (vis/skjul møter)

2017 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:

  • Olav Aasmyr, leder
  • Ola Torgeir Lånke, nestleder
  • Arve Withbro, medlem
  • Anne Karin Nyberg, medlem
  • Sigrid Svahaug, medlem

 

Varamedlemmer:

  • Arnhild Gorsetbakk
  • Stig Kristiansen
  • Inger Helene Havdal
  • Ove Einar Drugdal
  • Odd Roger Eggan

Oppdragsansvarlig sekretær:
Ragnhild Aashaug

Overordnet analyse Rennebu 2016
Plan for selskapskontroll Rennebu 2016
Årsplan 2020
Årsmelding 2019
Årsmelding 2018