Kontrollutvalget RENNEBU KOMMUNE

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2018 (vis/skjul møter)

2017 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Tora Husa, leder
Ola Aasmyr, nestleder
Jan Erik Sandaker

Varamedlemmer:
Lars Brattset, 1. vara
Asbjørn Stavne, 2. vara
Aina Kant, 3. vara

Oppdragsansvarlig sekretær:
Norvald Veland

Kontrollutvalgets årsmelding 2016
Overordnet analyse Rennebu 2016
Plan for selskapskontroll Rennebu 2016