Kontrollutvalget RENNEBU KOMMUNE

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2018 (vis/skjul møter)

21.11.2018
Vis dokumenter
19.09.2018
Vis dokumenter
02.05.2018
Vis dokumenter
31.01.2018
Vis dokumenter

2017 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Tora Husa, leder
Ola Aasmyr, nestleder
Jan Erik Sandaker

Varamedlemmer:
Lars Brattset, 1. vara
Asbjørn Stavne, 2. vara
Aina Kant, 3. vara

Oppdragsansvarlig sekretær:
Norvald Veland

Kontrollutvalgets årsmelding 2016
Overordnet analyse Rennebu 2016
Plan for selskapskontroll Rennebu 2016