Kontrollutvalget RENNEBU KOMMUNE

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2019 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
13.11.2019
Vis dokumenter
03.10.2019
Vis dokumenter
09.05.2019
Vis dokumenter
13.03.2019
Vis dokumenter
06.02.2019
Vis dokumenter

2018 (vis/skjul møter)

2017 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:

  • Olav Aasmyr, leder
  • Ola Torgeir Lånke, nestleder
  • Arve Withbro, medlem
  • Anne Karin Nyberg, medlem
  • Sigrid Svahaug, medlem

 

Varamedlemmer:

  • Arnhild Gorsetbakk
  • Stig Kristiansen
  • Inger Helene Havdal
  • Ove Einar Drugdal
  • Odd Roger Eggan

Oppdragsansvarlig sekretær:
Norvald Veland

Kontrollutvalgets årsmelding 2016
Overordnet analyse Rennebu 2016
Plan for selskapskontroll Rennebu 2016
Årsmelding 2018 for Rennebu kontrollutvalg
Årsplan 2020