Kontrollutvalget OS KOMMUNE

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2018 (vis/skjul møter)

28.11.2018
Vis dokumenter
26.09.2018
Vis dokumenter
25.04.2018
Vis dokumenter
24.01.2018
Vis dokumenter

2017 (vis/skjul møter)

2014 (vis/skjul møter)

2016 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Leder                            : Kai Inge Trøan (AP)

Nestleder                      : Jon Gunnar Rønningen (S/)

Medlem                        : Kari Marit Aasbø (SP)

Medlem                        : Astrid Nyvoll (KrF)

Medlem                        : Mary Anne Bakos (SV)

 

Varamedlem 1 SP/KrF: Halstein Kvangraven       

Varamedlem 1 AP      : Hege Marie Brynhildsvoll          

Varamedlem 1 SV       : Ivar Egil Aas                       

  

Oppdragsansvarlig sekretær:
Torill Bakken

Kontrollutvalgets årsmelding for 2016
Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019
Plan for selskapskontroll 2016-2019