Kontrollutvalget OS KOMMUNE

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2019 (vis/skjul møter)

25.09.2019
Vis dokumenter
30.04.2019
Vis dokumenter
20.03.2019
Vis dokumenter
23.01.2019
Vis dokumenter

2018 (vis/skjul møter)

2017 (vis/skjul møter)

2014 (vis/skjul møter)

2016 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Leder                            : Kai Inge Trøan (AP)

Nestleder                      : Jon Gunnar Rønningen (S/)

Medlem                        : Kari Marit Aasbø (SP)

Medlem                        : Astrid Nyvoll (KrF)

Medlem                        : Ivar Egil Aas (SV) 1/1-19 til 1/7-19

 

Varamedlem 1 SP/KrF: Halstein Kvangraven       

Varamedlem 1 AP      : Hege Marie Brynhildsvoll          

Varamedlem 1 SV       :                        

  

Oppdragsansvarlig sekretær:
Torill Bakken

Kontrollutvalgets årsmelding for 2016
Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019
Plan for selskapskontroll 2016-2019
Årsmelding 2018 Os kontrollutvalg