Kontrollutvalget OPPDAL KOMMUNE

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2018 (vis/skjul møter)

03.12.2018
Vis dokumenter
08.10.2018
Vis dokumenter
03.09.2018
Vis dokumenter
11.06.2018
Vis dokumenter
30.04.2018
Vis dokumenter
12.02.2018
Vis dokumenter

2017 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Inger Lise Toftaker, leder
Asbjørn Liberg, nestleder
Arne Braut
Elisabeth Gulaker
Ketil Jacobsen

Varamedlemmer:
Sivert Wognild, 1. vara for  I.L. Toftaker og A Braut
Ingrid Mellem, 2. vara for I.L Toftaker og A Braut
Morten Olsen, 1. vara for A. Liberg, E. Gulaker og K. Jacobsen
Frank Abildsten, 2. vara for A. Liberg, E. Gulaker og K. Jacobsen

Arne Hage, 3. vare for A. Liberg, E. Gulaker og K. Jakobsen

 

 

 

 

Oppdragsansvarlig sekretær:
Norvald Veland

Kontrollutvalgets årsmelding 2016
Overordnet Analyse Oppdal 2016
Plan for selskapskontroll