Kontrollutvalget OPPDAL KOMMUNE

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2020 (vis/skjul møter)

30.11.2020
Vis dokumenter
28.09.2020
Vis dokumenter
08.06.2020
Vis dokumenter
27.04.2020
Vis dokumenter
03.02.2020
Vis dokumenter

2019 (vis/skjul møter)

2018 (vis/skjul møter)

2017 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Leder: Ketil Jacobsen, H/AP/MGD
Nestleder: Håvard Killi Gravaune, SP/V/KrF/SV
Medlem: Inger Lise Toftaker, SP/V/KrF/SV
Medlem: Ola Tor Vagnildhaug, SP/V/KrF/SV
Medlem: Monica Flor, H/AP/MGD

Varamedlemmer for H/AP/MGD:
1. Torbjørn Mikkelsen
2. Erik Skjøtskift
3. Ingrid Sylthe Viken
4. Lisbeth Synnes Mellemseter

Varamedlemmer for SP/V/KrF/SV:
1. Bjørg Marit Sæteren
2. Magnus Grøtan Heggstad
3. Liv Ulvund Bjørgum
4. Haftor Skjelstad
5. Ingrid Mellem

 

 

 

Oppdragsansvarlig sekretær:
Ragnhild Aashaug

Revisor:
Revisjon Midt-Norge SA

Plan for selskapskontroll
Årsmelding 2018 for Oppdal kontrollutvalg
Årsplan 2020 for Oppdal kontrollutvalg
Årsmelding 2019
Revisors risiko- og vesentlighetsvurdering pr 31.12.2019