Kontrollutvalget OPPDAL KOMMUNE

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2020 (vis/skjul møter)

30.11.2020
Vis dokumenter
28.09.2020
Vis dokumenter
08.06.2020
Vis dokumenter
27.04.2020
Vis dokumenter
03.02.2020
Vis dokumenter

2019 (vis/skjul møter)

2018 (vis/skjul møter)

2017 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Ketil Jacobsen, leder
Håvard Killi Gravaune, nestleder
Inger Lise Toftaker
Ola Tor Vagnildhaug
Monica Flor

Torbjørn Mikkelsen, 1. vara for  K.Jacobsen og M Flor
Erik Skjøtskift, 2. vara for K.Jacobsen og M Flor
Ingrid Sylthe Viken, 3. vara for K.Jacobsen og M Flor
Lisbeth Synnes Mellemseter, 4. vara for K.Jacobsen og M Flor

Bjørg Marit Sæteren, 1. vara for H Killi Gravaune, IL Toftaker og OT Vagnildhaug
Magnus Grøtan Heggstad, 2.vara for H Killi Gravaune, IL Toftaker og OT Vagnildhaug
Liv Ulvund Bjørgum, 3.vara for H Killi Gravaune, IL Toftaker og OT Vagnildhaug
Haftor Skjelstad, 4.vara for H Killi Gravaune, IL Toftaker og OT Vagnildhaug
Ingrid Mellem, 5.vara for H Killi Gravaune, IL Toftaker og OT Vagnildhaug

 

 

 

 

Oppdragsansvarlig sekretær:
Ragnhild Aashaug

Overordnet Analyse Oppdal 2016
Plan for selskapskontroll
Årsmelding 2018 for Oppdal kontrollutvalg
Årsplan 2020 for Oppdal kontrollutvalg
Årsmelding 2019