Kontrollutvalget OPPDAL KOMMUNE

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2019 (vis/skjul møter)

02.12.2019
Vis dokumenter
23.09.2019
Vis dokumenter
03.06.2019
Vis dokumenter
30.04.2019
Vis dokumenter
04.02.2019
Vis dokumenter

2018 (vis/skjul møter)

2017 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Inger Lise Toftaker, leder
Asbjørn Liberg, nestleder
Arne Braut
Elisabeth Gulaker
Ketil Jacobsen

Varamedlemmer:
Sivert Wognild, 1. vara for  I.L. Toftaker og A Braut
Ingrid Mellem, 2. vara for I.L Toftaker og A Braut
Morten Olsen, 1. vara for A. Liberg, E. Gulaker og K. Jacobsen
Frank Abildsten, 2. vara for A. Liberg, E. Gulaker og K. Jacobsen

Arne Hage, 3. vare for A. Liberg, E. Gulaker og K. Jakobsen

 

 

 

 

Oppdragsansvarlig sekretær:
Norvald Veland

Kontrollutvalgets årsmelding 2016
Overordnet Analyse Oppdal 2016
Plan for selskapskontroll
Årsmelding 2018 for Oppdal kontrollutvalg