Kontrollutvalget HOLTÅLEN KOMMUNE

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2019 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
05.12.2019
Vis dokumenter
19.09.2019
Vis dokumenter
23.05.2019
Vis dokumenter
14.03.2019
Vis dokumenter
24.01.2019
Vis dokumenter

2018 (vis/skjul møter)

2017 (vis/skjul møter)

2016 (vis/skjul møter)

2014 (vis/skjul møter)

2015 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Ann Elisabeth Hansvoll, leder
Annie Tamlag, nestleder
Torild Løvdal
Ole Anders Holden
Jan Moen

Varamedlemmer:
John Lars Skjefte, 1. vara Ap
Morten Ingebrigtsvoll, 2.vara Ap
Anders Brennås, vara for Sp
Hanne Døhl,  vara for FrHo

Oppdragsansvarlig sekretær:

Torill Bakken

Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019
Plan for selskapskontroll 2016-2019
Årsmelding 2018 for Holtålen kontrollutvalg