Kontrollutvalget HOLTÅLEN KOMMUNE

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2018 (vis/skjul møter)

22.11.2018
Vis dokumenter
20.09.2018
Vis dokumenter
09.05.2018
Vis dokumenter
15.03.2018
Vis dokumenter
25.01.2018
Vis dokumenter

2017 (vis/skjul møter)

2016 (vis/skjul møter)

2014 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Dag Knudsen, leder
Berit Grønli, nestleder
Åge Bergan
Ole Anders Holden
Petter Almås

Varamedlemmer:
Morten Ingebrigtsvoll, 1. vara for Knudsen og Almås
Ann Elisabeth Hansvoll, 2. vara for Knudsen og Almås
Per Langeng, 1. vara for Grønli, Bergan og Holden
Stein Harry Angen, 2. vara for Grønli, Bergan og Holden

Oppdragsansvarlig sekretær:

Torill Bakken

Kontrollutvalgets årsmelding for 2016
Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019
Plan for selskapskontroll 2016-2019
Kontrollutvalgets årsmelding for 2017