Kontrollutvalget HOLTÅLEN KOMMUNE

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2017 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
16.11.2017
Vis dokumenter
28.09.2017
Vis dokumenter
29.05.2017
Vis dokumenter
30.03.2017
Vis dokumenter
09.02.2017
Vis dokumenter

2016 (vis/skjul møter)

2014 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Dag Knudsen, leder
Berit Grønli, nestleder
Åge Bergan
Ole Anders Holden
Petter Almås

Varamedlemmer:
Morten Ingebrigtsvoll, 1. vara for Knudsen og Almås
Ann Elisabeth Hansvoll, 2. vara for Knudsen og Almås
Per Langeng, 1. vara for Grønli, Bergan og Holden
Stein Harry Angen, 2. vara for Grønli, Bergan og Holden

Oppdragsansvarlig sekretær:

Torill Bakken

Kontrollutvalgets årsmelding for 2016
Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019
Plan for selskapskontroll 2016-2019