Kontrollutvalget FOLLDAL KOMMUNE

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2019 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
27.11.2019
Vis dokumenter
25.09.2019
Vis dokumenter
26.08.2019
Vis dokumenter
24.04.2019
Vis dokumenter
20.02.2019
Vis dokumenter

2018 (vis/skjul møter)

2017 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:

  • Odd Hallgeir Øien (SL), leder
  • Kolbjørn Kjøllmoen (SP), nestleder
  • Grete Skukkestad (Ap), medlem
  • Brit Kværness (Samlingslista), medlem
  • Bård Høisen Lohn (Sp), medlem

Varamedlemmer:

  • Frode Brendryen, vara for Øien
  • Jon Olav Ryen, vara for Kjøllmoen
  • Rolf Ulsletten. vara for Skukkestad
  • Ellen Grete Kroken, vara for Kværness
  • Eva Stuedal, vara for Lohn

Oppdragsansvarlig sekretær:
Norvald Veland

Overordnet analyse Folldal kommune 2016
Plan for selskapskontroll 2016
Årsmelding 2018 for Folldal kontrollutvalg
Årsplan 2020