Kontrollutvalget FOLLDAL KOMMUNE

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2018 (vis/skjul møter)

06.12.2018
Vis dokumenter
03.10.2018
Vis dokumenter
20.06.2018
Vis dokumenter
03.05.2018
Vis dokumenter
16.02.2018
Vis dokumenter

2017 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Kolbjørn Kjølmoen, leder
Rolf Ulsletten, nestleder
Kari Brun Moen
Varamedlemmer:
Bård H Lohn, vara for Kolbjørn Kjølmoen
Liv Jorunn Bekken, vara for Rolf Ulsletten
Odd Hallgeir Øien. vara for Kari Brun Moen

Oppdragsansvarlig sekretær:
Norvald Veland

Årsmelding 2016
Overordnet analyse Folldal kommune 2016
Plan for selskapskontroll 2016