Kontrollutvalget FOLLDAL KOMMUNE

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2020 (vis/skjul møter)

02.12.2020
Vis dokumenter
14.10.2020
Vis dokumenter
10.06.2020
Vis dokumenter
29.04.2020
Vis dokumenter
12.02.2020
Vis dokumenter

2019 (vis/skjul møter)

2018 (vis/skjul møter)

2017 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:

  • Odd Hallgeir Øien (SL), leder
  • Kolbjørn Kjøllmoen (SP), nestleder
  • Grete Skukkestad (Ap), medlem
  • Brit Kværness (Samlingslista), medlem
  • Bård Høisen Lohn (Sp), medlem

Varamedlemmer:

  • 1.vara Samlingslista: Frode Brendryen
  • 2.vara Samlingslista: Ellen Grete Kroken
  • 1. vara Sp: Jon Olav Ryen
  • 2.vara Sp: Eva Stuedal
  • 1.vara Ap: Rolf Ulsletten

Oppdragsansvarlig sekretær:
Ragnhild Aashaug

Revisor:
Revisjon Midt-Norge SA

Årsplan 2020
Årsmelding 2019 for Folldal kontrollutvalg
Revisors risiko- og vesentlighetsvurdering pr 16.09.2020
Plan for forvaltningsrevisjon 2020 - 2024
Plan for eierskapskontroll 2020 - 2024