Kontrollutvalget ALVDAL KOMMUNE

 

 

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2019 (vis/skjul møter)

10.09.2019
Vis dokumenter
04.06.2019
Vis dokumenter
23.04.2019
Vis dokumenter
05.02.2019
Vis dokumenter

2018 (vis/skjul møter)

2017 (vis/skjul møter)

2014 (vis/skjul møter)

2015 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Leif Langodden, leder
Sigmund Kveberg Paaske, nestleder
Wenke Furuli

Varamedlemmer:
Helen Margrete Schelderup , vara for Langodden
Irene Tronslien, vara for Paaske
Trond Strypet, vara for Furuli

Oppdragsansvarlig sekretær:
Torill Bakken

Plan for selskapskontroll 2016-2019
Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019
Årsmelding 2017 for Alvdal kontrollutvalg
Årsplan 2019
Årsmelding 2018 for Alvdal kontrollutvalg