Kontrollutvalget ALVDAL KOMMUNE

 

 

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2021 (vis/skjul møter)

07.12.2021
Vis dokumenter
12.10.2021
Vis dokumenter
08.06.2021
Vis dokumenter
20.04.2021
Vis dokumenter
02.02.2021
Vis dokumenter

2020 (vis/skjul møter)

2019 (vis/skjul møter)

2018 (vis/skjul møter)

2017 (vis/skjul møter)

2014 (vis/skjul møter)

2015 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:

  • Ola Eggset, leder
  • Wenke Furuli, nestleder
  • Sigmund Kveberg Paaske, medlem
  • Tor Eggestad, medlem
  • Anita Midtun

 

Varamedlemmer:

  • Rolf Langen , vara for Eggset
  • Vigdis Vestby, vara for Furuli
  • Per Nyrønning, vara for Paaske
  • Grete Marie Steigen, vara for Eggestad
  • Ivar Oddlien, vara for Midtun

Oppdragsansvarlig sekretær:
Torill Bakken

Plan for selskapskontroll 2016-2019
Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019
Årsplan 2020 for Alvdal kontrollutvalg
Årsmelding 2018 for Alvdal kontrollutvalg