Kontrollutvalget ALVDAL KOMMUNE

 

 

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2018 (vis/skjul møter)

04.12.2018
Vis dokumenter
05.09.2018
Vis dokumenter
05.06.2018
Vis dokumenter
24.04.2018
Vis dokumenter
13.02.2018
Vis dokumenter

2017 (vis/skjul møter)

2014 (vis/skjul møter)

2015 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Leif Langodden, leder
Sigmund Kveberg Paaske, nestleder
Wenke Furuli

Varamedlemmer:
Helen Margrete Schelderup , vara for Langodden
Irene Tronslien, vara for Paaske
Trond Strypet, vara for Furuli

Oppdragsansvarlig sekretær:
Torill Bakken

Plan for selskapskontroll 2016-2019
Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019
Årsmelding 2016 for Alvdal kontrollutvalg