Velg kontrollutvalg:

AVLYSTE MØTER I MARS 2020

Koronaviruset fører til at en rekke møter i kontrollutvalgene er utsatt/avlyst inntil videre. Møteplanen på kontrollutvalgenes hjemmeside oppdateres fortløpende.

Dersom det foreligger hastesaker legges det opp til fjernmøter. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt midlertidig tillatelse til fjernmøter i egen forskrift. Publikum kan lytte til fjernmøtene, og framgangsmåten publiseres i forbindelse med hvert enkelt møte.

På grunn av koronasituasjonen har vi innført hjemmekontor og ingen reiseaktivitet utenfor hjemkommunen. Dette medfører ikke særlige problemer for oss, og vi jobber som normalt. Vi kan kontaktes på telefon eller epost.

Offentlige møter under koronasituasjonen

Mange av våre møter vil i den nærmeste tida bli digitale, og vil bli avholdt i Microsoft Teams. Det vil bety endrede vilkår også for eventuelle tilhørere.

Dersom du ønsker å være til stede som tilhører på et av disse møtene, kan du sende en beskjed til oss via tb@kontrollutvalgfjell.no. Vi vil sende deg en link slik at du kan delta på møtet som tilhører.

For å se om et møte er på nettet, sjekk «møtested» under innkallingen for det enkelte møtet. Dersom det her står «Fjernmøte» er dette et digitalt møte.